626288db77e7f1949a31ebeb4f855dd4_-1_-1_01_1

Doradztwo

W branży budowlanej działamy od niespełna 20 lat. Największym naszym atutem jest więc wieloletnie doświadczenie, a także kadra wysoko kwalifikowanych specjalistów. Świadczymy usługi doradcze, pomagamy załatwić wszelkie formalności w urzędach, wypełnić formularze i wnioski. Zawsze możesz liczyć na miłą i fachową obsługę.

Doradztwo w zakresie architektoniczno-budowlanym:
- przygotowanie warunków zabudowy,
- przygotowanie niezbędnych dokumentów i uzgodnień potrzebnych do uzyskania
pozwolenia na budowę,
- przygotowanie projektów technicznych,
- analiza zgodności wybranego projektu z warunkami planu miejscowego lub warunkami
zabudowy i posiadanymi dokumentami,
- opinia dotycząca układu funkcjonalnego projektowanego budynku,
- zgodność istniejącego obiektu z obowiązującymi przepisami i możliwościami jego
przebudowy pod kątem formalno – prawnym,
- analiza możliwości zagospodarowania działki pod konkretne inwestycje,
- ekspertyza poprawności posiadanego projektu z obowiązującym prawem,
- pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru, kierownika budowy,
- pomoc przy tworzeniu dokumentacji przetargowej, kosztorysów, przedmiarów, itp,
- prowadzenie rozliczeń inwestycji,
- pomoc w ubieganiu się i rozliczaniu dotacji unijnych,
- doradztwo z zakresu doboru i finansowania odnawialnych źródeł energii.

Rekuperator ścienny MARLEY
Rekuperator ścienny MITSUBISHI VL-50
Rekuperator ścienny MITSUBISHI
Zbiornik na deszczówkę - beczka 250L
Zbiornik ogrodowy na deszczówkę. Kolory do wyboru!
Oczyszczalnia Delfin Pro Premium MBBR 6/12RLM