Doradztwo

W branży budowlanej działamy od niespełna 20 lat. Największym naszym atutem jest więc wieloletnie doświadczenie, a także kadra wysoko kwalifikowanych specjalistów. Świadczymy usługi doradcze, pomagamy załatwić wszelkie formalności w urzędach, wypełnić formularze i wnioski. Zawsze możesz liczyć na miłą i fachową obsługę.

Doradztwo w zakresie architektoniczno-budowlanym:
– przygotowanie warunków zabudowy,
– przygotowanie niezbędnych dokumentów i uzgodnień potrzebnych do uzyskania
pozwolenia na budowę,
– przygotowanie projektów technicznych,
– analiza zgodności wybranego projektu z warunkami planu miejscowego lub warunkami
zabudowy i posiadanymi dokumentami,
– opinia dotycząca układu funkcjonalnego projektowanego budynku,
– zgodność istniejącego obiektu z obowiązującymi przepisami i możliwościami jego
przebudowy pod kątem formalno – prawnym,
– analiza możliwości zagospodarowania działki pod konkretne inwestycje,
– ekspertyza poprawności posiadanego projektu z obowiązującym prawem,
– pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego,
– pełnienie funkcji inspektora nadzoru, kierownika budowy,
– pomoc przy tworzeniu dokumentacji przetargowej, kosztorysów, przedmiarów, itp,
– prowadzenie rozliczeń inwestycji,
– pomoc w ubieganiu się i rozliczaniu dotacji unijnych,
– doradztwo z zakresu doboru i finansowania odnawialnych źródeł energii.

Rekuperator ścienny MARLEY
Rekuperator ścienny MITSUBISHI VL-50
Rekuperator ścienny MITSUBISHI
Zbiornik na deszczówkę - beczka 250L
Zbiornik ogrodowy na deszczówkę. Kolory do wyboru!
Oczyszczalnia Delfin Pro Premium MBBR 6/12RLM